5 Ağustos 2014 Salı

İslama Davet Mektupları 2 (Bahreyn Reisine)

BAHREYN REİSİNE GÖNDERİLEN MEKTUP:
Hz. Rasûlüllah, Bahreyn reisi Münzir Taimi’ye de bir mektup göndermiş ve mektubu Hz. Alâ ibn Hadramî götürmüştü. Bu mektubun metni kaybolmuştur. Bahreyn reisi mektubu alınca iman etti ve Hz. Râsûlüllah’a yazdığı cevapta kendisinin ve dostları ile tebaasının çoğunun İslâmiyete iltihak etmeye karar verdiklerini bildirdi. Hz. Râsûlüllah âleyhisselâm, bu reise tekrar yazdığı mektupta şöyle diyordu: “İslâmiyeti kabul etmenize sevindim. Vazifeniz, size göndereceğim elçilere ve habercilere itaat etmektir. Onlara itaat eden bana itaat etmiş olur. Mektubumu tarafınıza ileten haberci sizi bana methetti ve imanınızın samimî olduğu hakkında bana teminat verdi. Kavminiz için Allah’a dua ettim. Binâenaleyh, onlara İslâmiyetin usûllerini ve âdetlerini öğretmeye çalışınız. Mallarını koruyunuz. Dörtten fazla karı almalarına müsaade etmeyiniz. Geçmişin günahları affedilmiştir. İyi ve faziletli bir insan olduğunuz müddetçe kavminizi idareye devam edeceksiniz. Yahudilerle Mecûsilere gelince, onlar sadece bir vergi ödemekle mükelleftir. Binâenaleyh, kendilerinden başka taleplerde bulunmayınız. Ahâliye gelince, iâşelerini temin edecek kadar toprağı bulunmayanlara dörder dirhem ve giyecek bir miktar kumaş verilecektir.”​

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesine göre, sayfada paylaşılan yazıların isimsiz ve izinsiz kullanılması suç sayılmaktadır.
KERİM ÇALIŞKAN. Tema resimleri duncan1890 tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
  • CÖMERTBİLGE
  • +