2 Aralık 2018 Pazar

Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) Nedir?

Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelmektedir. Terim ilk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc (1870-1953) tarafından La Presce Medical adlı tıp dergisinde kullanılmıştır.
Hastalıkları tedavi etmek için insanoğlu çok eski çağlardan beri bitkilerden fayda ummuş ve karşılığını da almıştır. Günümüzde fitoterapi Eczacılığın Farmakognozi ana bilim dalınca ele alınır. Geçmişteki fitoterapi uygulamaları ile günümüz arasında en büyük fark artık bitkilerin bütünüyle değil, faydalı parçalarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Örneğin eskiden bir bitkinin uçucu yağından faydalanmak için onun çayı yapılıp içilirken şimdi o bitkideki uçucu yağ ekstre edilerek tek başına kullanılmaktadır. Bu da bitkinin diğer faydasız ancak yan etkileri de olabilen bölümlerinden hastayı uzak tutmayı sağlamaktadır. Günümüzde fitoterapinin en çok geliştiği ülke Almanyadır.
Yüzyıllardır çoğu hastalığa derman olan şifalı bitkiler, özellikle 21. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmelerin ve araştırmaların artmasıyla, hemen hemen her hastalığa derman olabilecek duruma gelmiştir. Gerektiği miktarda ve kullanımım dozajı uzmanlar tarafından belirlendikten sonra uygulaması yapılacak olan bitkisel tedavi ve yöntemlerin çare olamayacağı hiçbir hastalık yoktur.
Bugün kullanılan bütün tıbbi ilaçların özünün bitkiler olduğu düşünüldüğünde, bitkisel tedavi yöntemlerinin ne kadar geçerli olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bitkisel tedavi yöntemlerinde, çoğu ilaçtaki gibi kimyasal yan çözümlemelerin bulunmayışı, bitkilerle tedaviyi daha da önemli kılmaktadır.
Türkiye’de çoğu kişi bitkilerin tedavi yollarını televizyon ve gazetelerden yeni yeni öğrenmeye başladı. İşte bu yüzden şifalı bitkiler hakkında bilgilere ulaşmak ve doğru yöntemi kullanmak gerçekten çok önemlidir. Ayrıca tedavi süresi boyunca sadece bitkileri kullanmak (bu söyleyeceğimiz hastalıktan hastalığa farklılık göstermektedir) doğal bir tedavi yolu olabileceği gibi, bazı hastalıkların modern tedavi yollarına da bakmak gerekmektedir.

Bitkisel Tedavi Yollarına Bir Bakış

Ahmet Maranki bir televizyon programında şunu dile getirmiştir:
Eğer bir ziraat mühendisi kendi tarlasında yetiştirdiği ürünlere iyi bakamıyor ve ekmiş olduğu ürünler hastalanıyor onları tedavi edemiyorsa bu ziraat mühendisinin işine kimse güvenmez. İşini ispatlaması gerekir ki insanlar ona güvensin. Ben de kendi işimi şu şekilde ispatlıyorum. Kendi sağlık karnemde (bu arada kendi sağlık karnesini gösterir) 30 yıldır hiç bir kayıt yoktur. Sebebi 30 yıldır hasta olmadığımdan değildir. Ben 30 yıldır yılda bir kaç kez hasta olurum. Her insan modern tıpa inanır.Ben de modern tıpa inandığım gibi şifalı bitkilerin gücüne inanırım Bu inancımın göstergesi olarak da kendi hastalıklarımı şifalı bitkiler ve şifalı otlar ile tedavi ederim. Benim de ispatım budur. Şifalı bitkilerin tedavi edemeyeceği hiç bir hastalık yoktur.

Tarihçe

Dioscorides’ Materia Medica, Arapça bitkisel tıp kitabı rehberi (1334)
Bitkilerin sağaltımda kullanılışına ilişkin ilk yazılı belge M.Ö. 3000’lere kadar gitmektedir. Mezopotamya bölgesindeki Sümer, Asur, Akat gibi uygarlıklarda bitkisel ilaçların kullanıldığı bilinmektedir. Yine Çin ve Hint tıbbında da bitkilerin önemli bir yeri vardır. Yunan tıbbının babası sayılan Hipokrat’ın kitabında bitkisel ürünlerden söz edilmektedir. İslam uygarlığında İbn Sina ve Al Gafini’nin bitkisel tıp konusunda önemli eserleri bulunmaktadır. İbn-i Sina “El Kanun fi’t tıbb” kitabında sağaltıcı bitkilerin tanıtımı ve kullanılışına geniş yer vermiştir.
20.yüzyılda kimya ve biyokimya alanındaki gelişmeler sonucunda bitkilere ilişkin toksikolojik, farmakolojik ve klinik çalışmalar yapılabilme imkânı doğmuş ve ilaç yapımında bu bitkilerden faydalanabilme imkânı artmıştır. Kullanılan ilaçların bir bölümünün muhteviyatında bu araştırmalardan elde edilen bulgularda ortaya çıkan maddeler yer almaktadır.
Bitkisel Tedavi hangi bitkilerle yapılır ?
Dünyada var olan tüm bitkiler içerdikleri yapılarına göre bitkisel tedavilerde kullanılabilinir. Herhangi bir hastalıkta ve/veya hastalıklarda tedavi edici özelliği keşfedilmiş ve kanıtlanmış bitkilere Şifalı bitkiler denir. Şifalı bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şifalı bitkiler Sayfasını inceleyin.
Bitkisel Tedavi hangi hastalıkların tedavinde kullanılır ?
Bitkisel tedaviler neredeyse tüm hastalıklarda uygulanabilir önce zarar vermeyeceksin prensibine dayalı bir tedavi içeriğine sahiptir. Alternatif Tedavi Grubu tarafından şimdilik kanser, diyabet, hepatit, kolit, ülser, kalp damar tıkanıklığı, romatizma, felç, siroz ve daha birçok hastalığın tedavisinde araştırma ve geliştirme balgamında kullanmaktadır. Yalnızca hastalıklarda değil, sağlıklı bedenlerin besin dengelerini korumak, olası hastalıkları önlemek için hasta olmayan kişiler bile bitkilerden yararlanabilir.
Bitkisel Tedavilerde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?
Son dönemlerde özellikle medyada çıkan ve insanlara şu bitki şu hastalığa, bu bitki bu hastalığa iyi gelir diye açıklamalar yapılmaktadır. Bazen tek bir bitki meyve veya sebze bağışıklık (immün) sistemi dengelemeye yeterli olmayabilir. İmmün sistemi dengede tutmak, hastaya özel hazırlanan bitkisel kombinasyonlarla mümkün olabilir. Hastaya özel uygulanan bitkisel kombinasyonlar, kanser gibi önemli hastalık tedavisinde ve daha birçok hastalığın tedavisinde, yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu görmek mümkündür.
  • Bitkisel tedavilere başlamak isteyebilirsiniz bu durumu doktorunuzla paylaşın.
  • Bitkisel tedavilerde kullanacağınız bitki kombinasyonlarının uzmanlar tarafından verildiğine dikkat edin.
  • Hastalığınızın tedavisinde, Bitkisel Tedavi bazen tek başına yeterli olmayabilir. Bitkilerle tedaviye başladığınızda modern tedavileri ihmal etmeyin.
  • Herhangi bir hastalık teşhisi konulduğunda bitkisel tedavileri de araştırın. Her tedavi prensibinde olduğu gibi Alternatif Bitkisel Tedavide de erken tanı büyük önem taşımaktadır.

sarımsakBazı ilaç ve etkileşimleri
Bitkisel ürünlerin doğal oluşu kullanıcıya hiçbir şekilde zararlı etkide bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. Bitkilerin veya bitkisel ürünlerin bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığıda toksikolojik etkilerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bunlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır.

BitkiİlaçEtkileşim
SarımsakWarfarinKanama
GinkoAspirinKanama
GinsengWarfarinINR Azalması
Sarı kantaronAmitriptilinPlazma yoğunluğunda azalma

Sağlık bakanlığı bazı bitkisel tedavilerin yol açabileceği klinik durumlarla ilgili uyarılar yayınlamaktadır. Bu durumlar mide barsak sistemi, elektrolit bozuklukları ve kanser gibi etkilerden oluşmaktadır.
Kimler Bitkisel Tedavi Uygulayabilir ?
Yukarıda da bahsedildiği gibi, neredeyse tüm hastalıklarda kullanılan bitkisel tedavileri, bitkisel tedaviler alanında uzman kişiler tarafından uygulandığından emin olun. Coğrafi yapısı ve mevsim özelliklerinden kaynaklanan Türkiye için, adeta bir bitki cenneti demek mümkün olabilir.
Türkiye de belli başlı hastalıklar hedef alınarak hastaya özel uygulanan, alternatif bitkisel tedaviler alanında neredeyse tüm dünyada araştırmalar yapan Araştırmacı herbalist Adnan Akar ve alternatif Tedavi Grubu tarafından önerilen bitkisel tedaviler, başta beyin tümörleri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde oldukça yüksek başarı oranlarına sahiptir.
Sonuç: Beslenme alışkanlıkları, genetik ve çevre faktörlerinden kaynaklanan birçok hastalığın tedavisinde teşhis konulduğu andan itibaren bitkisel tedaviler araştırılmalıdır. Bitkisel tedaviler yalnızca, hastanın bağışıklık (immün) sistemini dengede tutmak değil, şaşırtıcı tedavi edici özelliklere sahiptir. Önemli hastalıkların tedavisinde tek başına bir ot veya şifalı bir bitki işe yaramayabilir. Hastalığınız için Alternatif tedavi Grubu tarafından hastaya özel hazırlanan bitkisel kombinasyonlarla tanışmak için geç kalmayın.
Bitkisel Tedavi Piyasası
Herbalizm, bitki ve bitki özlerinin kullanımına dayalı modern tıp dışında kalan bir geleneksel tedavi yöntemidir. Geleneksel tedavi yöntemleri veya halk hekimliği doktorluk mesleği dışında kişiler tarafından icra edilir ve koca karı ilaçları ve bitkisel iksirler kullanılarak uygulanır.
İlk medeniyetlerden günümüze hemen her toplumda var olan, bitkiler üzerinde araştırma yapan, çeşitli fermantasyonlar uygulayarak bitkilerden elde ettiği karışımları insan veya hayvanların tedavisinde kullanan kişilere de herbalist denir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı Aktar’dır.
Çin, Hindu ve Kızılderililerde herbalistlerin toplumun önemli saygın kişileri olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de herbalizmin en tanınmış örneği ölümsüzlük iksirini bulduğu anlatılan efsane halk hekimi Lokman Hekimdir.
Türkiye’de herbalizm veya aktarlık hemen her şehirde mevcuttur. Şifalı ot, bitki, yaprak, kök ve çiçeklerini satan aktariye dükkânlara her şehirde rastlamak mümkündür.
Bazı herbalistler şarlatan reklam ve pazarlama tekniklerini kullanarak, bilimsel açıdan da henüz çözümsüz hastalıklara yakalanmış kişilerin ümitlerini değerlendirip ticari avantaj elde etme yoluna gitmektedirler. Bu kişiler alternatif bitkisel tedaviler konusunda önemli araştırmalar yapan bitki bilimcilerin isimlerinin karalanmasına neden olmakta, herbalistlerin bilim dünyasında dikkate alınmamalarına neden olmaktadırlar.
Yasal Düzenlemeler
Bitkisel kökenli ürünlerin kullanımı hakkında çeşitli ülkeler yasal düzenlemeler getirmişlerdir.
Türkiye’de bitkisel kökenli ilaçlarla ilgili yasal durum ise 27 Mayıs 2004 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 numaralı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile Türkiye’de süpermarket ve aktarlarda satılan bitkisel ilaçlar artık yalnızca eczanelerde satılacaktır. Bu preparatların ruhsatlandırılması, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı (SB)’na devredildi. SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, diğer ilaçlarla ilgili yönetmelik, genelge ve denetimleri bu ilaçlar için de uygulayacaktır.

Özet

Kısaca bir özet geçecek olursak bitkisel tedavi yöntemleri günümüzde alternatif tıp altında değerlendirilen bir alan olmakla beraber genelde modern tıpın yetersiz kaldığı noktada kronik hastaların başvurduğu yöntemdir. İlaç etkileşimleri araştırılıp birlikte kullanıldığında tedavi sürecini hızlandırır. Hastalarda ve modern tıp doktorlarında oluşan kötü ön yargı sağlık tüccarı hainlerin yapmış olduklarından kaynaklanmaktadır. Bitkisel tedavi yöntemleri birçok dünya ülkesinde uygulanmakta olup yazımda detaylara yer verdim daha detaylı bilgi için Alternatif Tıp Nedir? Nasıl Uygulanır? adlı yazıma bakabilirsiniz. Son olarak bitkisel tedavi doğru uygulandığında etkili bir yöntem olup tedavinize yardımcı olacaktır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesine göre, sayfada paylaşılan yazıların isimsiz ve izinsiz kullanılması suç sayılmaktadır.
KERİM ÇALIŞKAN. Tema resimleri duncan1890 tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
  • CÖMERTBİLGE
  • +